Handisfonden/Käsisrahasto

Handisfonden

 

GrIFK Handboll vill att alla intresserade barn och unga skall ha möjlighet att spela handboll, men varje familj har inte ekonomiska möjligheter att betala fulla avgifter för att möjliggöra sitt/sina barns deltagande i handbollen. 

 

Därför har GrIFK Handboll grundat en Handisfond för att utdela stöd till juniormedlemmar för tex. medlems- eller säsongsavgifter, turnerings-, läger- eller utrustningskostnader till sådana spelare som av ekonomiska skäl annars helt eller delvis skulle bli utanför handbollen.

 

GrIFK Handbolls ordförande och vice ordförande har tillsammans fullmakten att besluta om utdelandet av stöden på basen av inkomna ansökningar. Fritt formulerade ansökningar riktas till ordförande, som också informerar den sökande om beslutet.

 

Ansökningar som mottagits av styrelseordföranden senast 31.10 behandlas i november och ansökningar som mottagits senast 28.2 behandlas i mars.

Vid särskilda behov kan ansökningar också behandlas vid en annan tidpunkt.

 

Ansökningar och eventuella utbetalningar behandlas endast av personer som måste involveras pga beslut eller utbetalning och alla har tystnadsplikt. 


 

 

VILL DU VARA MED OCH HJÄLPA TILL SÅ ATT ALLA FÅR SPELA HANDBOLL?

 

Handisfondens kapital består av donationer från GrIFK centralföreningen, föräldrakommittén och andra instanser. Din eller ditt företags donation tas emot med tacksamhet. Redan en liten donation kan göra en stor skillnad. Alla privatpersoner och företag uppmuntras att donera tillgångar till Handisfondens konto FI43 4055 0012 3085 95. Alla summor är varmt välkomna! 

 

GrIFK Handboll rf, styrelsen

 

 

Käsisrahasto

 

GrIFK Käsipallo haluaa että kaikki kiinnostuneet lapset ja nuoret voivat pelata käsipalloa. Kaikilla perheillä ei kuitenkaan ole taloudellisia mahdollisuuksia maksaa kaikkia käsipalloharrastukseen liittyviä kuluja.

 

Jotta osallistuminen ei olisi taloudellisista seikoista riippuvaista on GrIFK Käsipallo perustanut Käsisrahaston. Käsisrahastosta voidaan jakaa tukea mm. jäsen- tai kausimaksuihin tai turnaus-, leiri- tai varustekustannuksiin juniorijäsenille jotka muuten jäisivät taloudellisista syistä joko kokonaan tai osittain käsipallotoiminnan ulkopuolelle.

 

GrIFK Käsipallon hallituksen puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa ovat valtuutettuja päättämään tuen jakamisesta saapuneiden tukianomusten perusteella. Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan puheenjohtajalle, joka myös ilmoittaa päätöksestä hakijalle.

 

Viimeistään 31.10 vastaanotetut hakemukset käsitellään marraskuun aikana, ja viimeistään 28.2 saapuneet hakemukset käsitellään maaliskuun aikana. Erityisen tarpeen ilmetessä hakemuksia voidaan käsitellä myös muuna ajankohtana.

 

Hakemuksia ja tuen maksatuksia käsittelevät ainoastaan ne henkilöt joiden käytännön syistä on käsittelyyn osallistuttava. Heillä kaikilla on vaitiolovelvollisuus.

 

 

HALUATKO OSALLISTUA KÄSIPALLOHARRASTUKSEN TUKEMISEEN?

 

Käsisrahaston pääoma koostuu lahjoituksista: GrIFK pääseuralta, vanhempainkomitealta ja muilta. Jo pieni summa voi tehdä suuren eron ja mahdollistaa käsipalloharrastuksen jollekin innokkaalle juniorille.

Lahjoitukset yksityishenkilöiltä tai yrityksiltä otetaan kiitollisina vastaan Käsisrahaston tilille FI43 4055 0012 3085 95.

 

GrIFK Käsipallo ry, hallitus